[REBLOG] Ooit Zal Het Zinvol Zijn // Dekolonisatie van de Geest (deel 2)

Not sure how I missed this one back in May 2014… some insightful reflections by Ted Bwatu on #DecolonisationOftheMind #Cosmopolitanism.

Bleri Lleshi's Blog

ted-bwatuIn het eerste deel van dit thema schetste ik een kader waarin effecten van het koloniale tijdperk merkbaar zijn in onze hedendaagse samenleving. In dit deel zal deze thematiek een minder centrale plaats innemen. De essentie van dit stuk en deze gehele reeks, is om ruimte te bieden aan een subversieve denkwijze. Een inclusieve ideeënwereld waarin de waardigheid van het individu centraal gesteld wordt en die op een parallelle manier bijdraagt tot het welzijn van de gehele maatschappij.

Hoewel deze visie postmodernistisch kan klinken, is ze niet innovatief maar volledig gebaseerd op historische filosofieën, ideeën van redenaars en spiritueel geïnspireerde mensen van wie de boodschappen vaak vergeten worden. Ik begin mijn column dan ook met het bespreken van een term die meer dan 2000 jaar geleden in oud Griekenland ontstond.

Kosmopolitisme

Het is tijdens de vierde eeuw voor onze gemeenschappelijke jaartelling dat het woord kosmopolitisme voor de eerste keer opdook…

View original post 1,187 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s